Ochrane a obnove životneho prostredia sa venujem :

 

 v Slovenskej asociácií životného prostredia :     

 

  https://www.saszp.sk/

 

   

   

 v Českej asociaci životního prostředí :  

 

  https://www.caszp.cz/

 

 

 v Európskej environmetálnej asociáci