Profesné pôsobenie

 

1/ riaditeľ spoločnosti IVAR Slovensko, s.r.o

 

  https://www.ivar-slovensko.sk/sk/Komplexne-protipovodnove-riesenia.html

 

   

 

2/ predseda Slovensko - českého klastra pre prodporu a rozvoj inivatívnych a zelených technológii

  

   https://www.zelenyklastr.cz/klastr

 

 

 IVAR Slovensko je najväčším dodávateľom

 

A. Mobilných protipovodňových zábran určených pre

 

 a/  rodinné domy, garáže, bytové domy

 

   

    

  b/  obce, mestá, priemyselné a iné areály a objekty, čsitičky vód, benzinové

        čerpacie stanice, mosty, dopravné komunikácie...

 

   

 

  B/  špičkovej meracej, automatizačnej, senzorovej a regulačnej techniky

     www.ivar-slovensko.s

 

       

 

     https://www.senzory.sk/,  https://www.gefran.sk/,  https://www.gefran.com/en
 
       
 
 
   2/ Slovensko - český klaster pre prodporu a rozvoj inovatívnych e zelených technológií
 
     je orientovaný na prejennie podnikateľského prostredia s akademickou pôdou.
 
 

    https://www.zelenyklastr.cz/klastr